Delco wit

Interventie schoonmaak

Afbeelding van WhatsApp op om ..

Interventie reiniging na overlijden/zelfdoding

We maken de woning vrij van bevuild meubilair en huisraad en decontamineren de ruimte(s) tot in de kleinste hoekjes met behulp van UV. Daarna kunnen we, indien gewenst, volledige inboedels en/woningen ontruimen & reinigen.

Werkzaam in West-Vlaanderen.

Dringende reiniging

 Reinigen na water-, brand- & stormschade

 Ontstoppen van afvoeren & leegpompen van kelders

Opruiming van vloeistoffen zoals benzine, olie etc.

 
 Beschadigd en/of vernield materiaal wordt opgeruimd en weggehaald voor recyclage/afvalverwerking. De ruimte wordt gereinigd en is na afloop van onze service klaar voor eventuele herstellings-/renovatiewerken. 
 
We plannen deze opdrachten zo snel mogelijk in om eventuele hinder en/of gezondheidsrisico’s te beperken.